Blog

Alle nieuwtjes van ons bedrijf!

Wanneer moet ik mijn gereedschap keuren?

Oct 13, 2014

Freelancer of zzp’er?

Voor zelfstandig ondernemers zijn verschillende benamingen in omloop. De meest gangbare zijn freelancers, zzp’ers of zelfstandigen. Ook de term éénpitter wordt wel gebruikt. Waar het in alle gevallen op neerkomt, is dat ze eigen baas zijn en geen personeel in dienst hebben.

Hoewel een zzp’er niet officieel in dienst is bij een bedrijf, kan het voorkomen dat hij door de Inspectie SZW als werknemer wordt gezien. Dat geldt als hij 'onder gezag' werkt. Dan is alle Arboregelgeving van toepassing.

Voor iedereen die werkt, gelden in Nederland sinds 2007 dezelfde regels voor alle werkzaamheden met levensbedreigende risico's, welke gezagsverhouding er ook is. Dit betekent dat de Inspectie SZW ook zzp’ers kan aanspreken op overtreding van die regels en boetes kan opllegen die kan op lopen totaal 1000 euro per item

Veranderingen in arboverplichtingen voor zzp’ers

Per 1 juli 2012 zijn de Arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel aangepast. Tot dan toe golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden, maar in de nieuwe situatie gelden voor zzp’ers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven om arbeidsrisico’s te voorkomen of beperken. De extra regels in het Arbobesluit betreffen bijvoorbeeld risico’s als tillen, lawaai en trillingen. Dit heeft als grootste gevolg dat zelfstandigen dezelfde bescherming krijgen als werknemers in loondienst op het moment dat zij op dezelfde arbeidsplaats aan het werk zijn. Voor zzp’ers die alleen werken, blijven de regels onveranderd.

Dus kortsamengevat:

Het komt het erop neer dat als de zelfstandige ondernemer een eigen binnengehaalde opdracht uitvoert en hij deze helemaal zelfstandig en alleen tot stand brengt, hij niet keurings plichtig is voor de arbeidsmiddelen.

Bij schade of letsel is hij in deze dan ook bijna altijd verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. De verzekeraar zal de claim in bijna alle gevallen afwijzen omdat er geen keuringscertificaten aangetoond kunnen worden ( polisvoorwaarden! ).

Huurt hij iemand in of word hij zelf ingehuurd krijg men de situatie werkgever werknemer (werken onder gezag!). In deze situaties moet er aan de Arbowet voldaan worden en moeten o.a. alle arbeidsmiddelen gekeurd zijn.

De regelgeving word echter aangepast voor deze groep, zodat er in alle voorkomende gezag/werksituaties ook hier altijd een keuringplicht wettelijk word voorgeschreven.

0 Comments

Add a Comment

Meer info

Gereedschappenkeur.nl probeert u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes binnen de keuringsbranche.

Kijk eens verder op onze website en ontdek wat wij voor u of uw bedrijf kunnen betekenen!